Hailee Steinfeld

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

tù nhân


Tù nhân là người đang bị giam giữ tại một nhà tù. Thường các tù nhân bị giam giữ sau khi bị kết án tù giam.
Hailee Steinfeld - Ngày 26 tháng 9 năm 2015