Evoleisor

Vote-up nhận được22
Vote-down nhận được13
Điểm:8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

18   6

ba động


Đây là từ Hán Việt, tiếng hán là 波动 (Phiên âm hán việt là Ba Động) có nghĩa đen là sóng động, hoặc động thái mang tính chất chu kỳ tuần hoàn, biến động và không ngừng nghỉ của sóng nước.
Ba động gần nghĩa với từ Biến động
Evoleisor - Ngày 25 tháng 6 năm 2014

2

4   7

ba động


Đây là từ Hán Việt, tiếng hán là 波动 (Phiên âm hán việt là Ba Động) có nghĩa đen là sóng động, hoặc động thái mang tính chất chu kỳ tuần hoàn, biến động và không ngừng nghỉ của sóng nước.
Ba động gần nghĩa với từ Biến động
Evoleisor - Ngày 25 tháng 6 năm 2014