Duong idol

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   1

phong vị


Phong vị:
Phong theo hán việt là gió.
Vị theo hán việt là mùi hay là hương vị.
Phong vị mang ý nghĩa thanh nho. Nếu miêu tả về người thì đó là một con người thanh cao, có học thức ở một tầm rộng.
Một ý nghĩa khác trong 1 số bộ phim thì phong vị mang ý nghĩa là một người có khả năng thiên bẩm về ẩm thực. Có năng lực tiềm tàng và hiểu biết về ẩm thực.
Duong idol - Ngày 30 tháng 8 năm 2018