ChungN

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được3
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   3 Thumbs down

đức chúa trời


Đức: Là danh xưng để tôn cao.
Chúa: Là Đấng chủ tể, là Vua, là chủ.
Trời: Chỉ về Đấng Tạo Hóa, là Thiên.
"Đức Chúa Trời" là danh từ dùng để chỉ về Thiên Chúa của người theo đạo Tin Lành, Cơ Đốc Giáo.
ChungN - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999
Ý nghĩa này không được chấp thuận