BINBOBA

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được3
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   3

hùng vương


Hùng Vương là tên của Lạc Long Quân và Âu Cơ đặt cho.Từ trước tới giờ chỉ có 18 đởi vua và nhân dân ta đã có câu thơ "Dù ai đi ngược về suôi,nhớ ngày dỗ tổ mùng mười tháng ba" .Hùng Vương còn có ý nghĩa là tên người thủ lĩnh đứng đầu nước Văn Lang.
BINBOBA - Ngày 10 tháng 11 năm 2017