Aoi

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aoi


Aoi trong tiếng nhật có nghĩa là "màu xanh"
Aoi - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013