Aoi

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

aoi


Aoi trong tiếng nhật có nghĩa là "màu xanh"
Aoi - Ngày 27 tháng 5 năm 2017