An Yuna

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được3
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   3

sharon


Sharon
Sharon là cái tên nước ngoài thường được đặt cho con gái, có ý nghĩa là sự bằng phẳng, làm sạch, cũng có nghĩa là những bài hát, sự trong sáng của ai đó.
An Yuna - Ngày 20 tháng 7 năm 2015