2010rose

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

inclinometer


Inclinometer là đo độ nghiêng.
Nghĩa hẹp, inclinometer trong xây dựng là việc quan trắc chuyển dịch ngang của nền đất, chân tường, bờ đập...
Để thực hiện việc đo độ nghiêng inclinometer, cần có: ống inclinometer; máy đo inclinometer,
Chi tiết tham khảo tại:
http://thietbiquantrac.vn/inclinometer-do-do-nghieng-do-chuyen-vi-ngang/a584311.html
2010rose - Ngày 25 tháng 8 năm 2014