Ý nghĩa của từ thanh kinh phan uu là gì:
thanh kinh phan uu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ thanh kinh phan uu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thanh kinh phan uu mình

1

14   14

thanh kinh phan uu


thành kính phân ưu - đây là một câu nói mang nghĩa chia buồn trước sự mất mát của ai đó, thường là sự ra đi của một người thân trong gia đình

tương tự như 'xin chia buồn cùng gia quyến', 'thành thật chia buồn'

VD: Thành kính phân ưu cùng bé và gia đình
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

4   4

thanh kinh phan uu


Nghia cua cau thanh kinh phan uu la ; thanh tam , kinh vien , phan chia , uu buon !
nguyen trinh - Ngày 05 tháng 7 năm 2016

Thêm ý nghĩa của thanh kinh phan uu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< srs zzz >>