Ý nghĩa của từ tỉnh bơ là gì:
tỉnh bơ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tỉnh bơ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tỉnh bơ mình

1

1   0

tỉnh bơ


(Khẩu ngữ) tỉnh như không, như hoàn toàn không có gì xảy ra, trước việc lẽ ra phải chú ý, phải có phản ứng mặt t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

tỉnh bơ


suýt tỉnh táo , rất buồn ngủ , là triệu chứng của những người mắc bệnh dại chó, có thể nguy hiểm đến tính mạng con người
Duy - Ngày 17 tháng 10 năm 2019

3

0   1

tỉnh bơ


tỉnh táo
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của tỉnh bơ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< compound word ngộ giác >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa