Ý nghĩa của từ sol là gì:
sol nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ sol. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sol mình

1

2   0

sol


tên nốt nhạc thứ năm, sau fa, trong gam do bảy âm.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

sol


Mặt trời. | Xon (nốt); cũng được viết là son. | Xon. | Đồng xon (tiền Pê-ru). | Đất. | : ''Nos pieds foulent le '''sol''''' — chân ta đạp đất | : '''''Sol''' f [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

sol


Sol, còn gọi là dung dịch keo, là một hệ phân tán các hạt rắn kỵ dung môi có kích thước từ 1 đến 1000 nanômét trong một chất lỏng, có thể được tạo thàn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

sol


Sol có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

sol


Sol là tên một dự án bất động sản tại Quận 2 tp.HCM. theSOLvillas.info
SOl - Ngày 19 tháng 4 năm 2018

Thêm ý nghĩa của sol
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sokeman solanaceous >>