Ý nghĩa của từ refusé là gì:
refusé nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ refusé Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa refusé mình

1

0   0

refusé


Bị cự tuyệt, không được chấp nhận. | : ''Proposition '''refusée''''' — đề nghị không được chấp nhận | Nghệ sĩ bị loại (không được trưng bày tranh trong [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của refusé
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< refus réfutation >>