Ý nghĩa của từ over and over là gì:
over and over nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ over and over. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa over and over mình

1

2   1

over and over


Lặp đi lặp lại .
VÍ dụ: The unknown word turned up over and over again in the text.
Từ mới đó hóa ra cứ lặp đi lặp lại trong bài khóa.
Đây cũng là tên 1 bài hát nổi tiếng của Nelly và Tim Mcgraw
thanhthu - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

0   1

over and over


lặp đi lặp lại nhiều lần.
đây cũng là tên của một bài hát nổi tiếng Over and Over do Nana Mouskouri sáng tác. "Over and Over" là bản thu tiếng Anh được phát hành năm 1969.
nghiemmailan - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của over and over
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fh fi >>