Ý nghĩa của từ okie là gì:
okie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ okie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa okie mình

1

5   1

okie


Đây chính là từ OK, thể hiện thái độ đồng tình, đồng ý, câu trả lời Có cho một câu hỏi hay một lời mời chào nào đó.
VD: Chúng mình đi xem phim đi! Nhiều phim hay lắm.
Okie! Đi luôn!
lucyta - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

3   2

okie


Là cách viết khác của OK hay OKAY thể hiện sự đồng ý, đồng thuận với một vấn đề hoặc ý kiến nào đó. Có thể dịch ra là CÓ, ĐƯỢC, ĐỒNG Ý
Ví dụ: Chúng ta mua cái tủ màu xanh này nhé?
Okie. tớ thấy nó cũng đẹp
oceangirl - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của okie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiamo tnhh >>