Ý nghĩa của từ nghĩa tử là nghĩa tận là gì:
nghĩa tử là nghĩa tận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ nghĩa tử là nghĩa tận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghĩa tử là nghĩa tận mình

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

nghĩa tử là nghĩa tận


nghĩa là tình nghĩa, tận là cuối cùng

ý nói tình nghĩa thể hiện với người chết là tình nghĩa cuối cùng với người đó, không còn cơ hội nào khác. vì vậy hãy bỏ qua mọi hiềm khích đã có trong quá khứ, đến thăm viếng họ một lần cuối để họ ra đi thanh thản
hansnam - 00:00:00 UTC 28 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nghĩa tử là nghĩa tận


Nghĩa là tình nghĩa tử là con
Nghĩa tận là tình nghĩa vô tận
Nghĩa tử là nghĩa tận có nghĩa là tình cảm dành cho con cái là vô tận
Hoàng Công Viễn - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022
<< mmorpg my heart will go on >>