Ý nghĩa của từ nam tử hán đại trượng phu là gì:
nam tử hán đại trượng phu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nam tử hán đại trượng phu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nam tử hán đại trượng phu mình

1

2   0

nam tử hán đại trượng phu


Một người đàn ông phải bảo vệ gia đình và bảo vệ người phụ nữ
Dương Thị kim - Ngày 26 tháng 4 năm 2017

2

0   0

nam tử hán đại trượng phu


Là dùng để chỉ người đàn ông của đất nước TQ, là một người đàn ông có tầm cỡ to lớn; người Việt phải gọi là Nam tử Việt, đại trượng phu
Lê Trường Giang - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

3

4   8

nam tử hán đại trượng phu


là từ Hán Việt, được dùng trong giới giang hồ thời xưa. Nó có nghĩa đơn giản là người đàn ông
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của nam tử hán đại trượng phu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< говорить nam tử hán >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa