Ý nghĩa của từ love co nghia gi là gì:
love co nghia gi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ love co nghia gi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa love co nghia gi mình

1

17   10

love co nghia gi


nghĩa là tình yêu , 1 tình yêu nồng nàng và sâu lắng
chúc cho ai đã nói được câu này với người mình yêu
I LOVE THUY ANH
phan thien tai - Ngày 12 tháng 10 năm 2013

2

11   10

love co nghia gi


love là một từ tiếng Anh có nghĩa là tình yêu

còn giải nghĩa tình yêu là gì cũng hơi khó. chính đại ma đầu Lý Mạc Sầu khi xưa chả phải đã từng thốt lên ai oán:
"hỏi thế gian tình ái là chi? khiến đôi lứa thề nguyền sống chết?"
:-<


tuy vậy có thể hiểu tình yêu là tình cảm của người này dành cho người khác hoặc một sự vật nào khác. thể hiện ở sự quan tâm, quý mến, thương yêu và sẵn sàng bảo vệ người, vật đó khỏi nguy hiểm, không muốn cách xa...
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

3

1   1

love co nghia gi


Love có nhiều nghĩa nhưng nghĩa ở đây là tình thương của cha mẹ hay thầy cô giáo đối vs những người học trò hoặc ngược lại .
“ Đừng lạm dụng từ ngữ vì nó sẽ mất ý nghĩa khi bị lạm dụng !"
Hằng Phạm - Ngày 28 tháng 5 năm 2017

4

4   8

love co nghia gi


có nghĩa là yêu
nhi - Ngày 30 tháng 1 năm 2016

Thêm ý nghĩa của love co nghia gi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zzz uchiha >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa