Ý nghĩa của từ loudspeaker là gì:
loudspeaker nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ loudspeaker. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa loudspeaker mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

loudspeaker


Loa điện động
Nguồn: phanminhchanh.info

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

loudspeaker


Loa phóng thanh ((cũng) speaker).
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< misérabiliste lounger >>