Ý nghĩa của từ line drive là gì:
line drive nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ line drive Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa line drive mình

1

0   0

line drive


Quả bóng được đánh mạnh đến nỗi gần như đi theo một đường thẳng. | : ''The '''line drive''' went straight into the shortstop's glove.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của line drive
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ship of the line nhạc chuông >>