Ý nghĩa của từ lõa thể là gì:
lõa thể nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ lõa thể. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lõa thể mình

1

17   12

lõa thể


Khỏa thân là tình trạng cơ thể không có quần áo hoặc vải che đậy. Từ thời cổ đại đến nay đã có rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật - văn hóa thể h [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

13   13

lõa thể


Không mặc gì.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

9   11

lõa thể


nagga (tính từ), niccola (tính từ), acela (tính từ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của lõa thể
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chủ ngữ nấm men >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa