Ý nghĩa của từ kênh gt là gì:
kênh gt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kênh gt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kênh gt mình

1

2   2

kênh gt


Kênh gt: viết tắt của từ " kênh giao thông" là kênh tin tức của Đài tiếng nói Việt Nam, ký hiệu là VOV giao thông. Kênh giao thông cập nhật và truyền tải tin tức về tình hình giao thông trên các tuyến đường của Hà Nội và TP HCM.
Caominhhv - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của kênh gt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gumiho haizzz >>