Ý nghĩa của từ giải ngố là gì:
giải ngố nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ giải ngố Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giải ngố mình

1

31   11

giải ngố


Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống, giao lưu, gặp gỡ bạn bè, thử quán mới, địa điểm mới, trò chơi mới...để theo kịp xu hướng vui chơi chung, để không bị mang tiếng “ngố”, không biết gì, không theo kịp thời đại.
Nguồn: tudienlong.com

Thêm ý nghĩa của giải ngố
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gà móng đỏ hốt - girl >>