Ý nghĩa của từ fluorescence là gì:
fluorescence nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ fluorescence. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fluorescence mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fluorescence


Hiện tượng huỳnh quang
Nguồn: phanminhchanh.info

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluorescence


Sự huỳnh quang; phát huỳnh quang. | Hiện tượng huỳnh quang.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< fluorescein scrupuleux >>