Ý nghĩa của từ feminist là gì:
feminist nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ feminist. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa feminist mình

1

1   0

feminist


['feminist]|danh từ người theo thuyết nam nữ bình quyền người bênh vực bình quyền cho phụ nữĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0   0

feminist


Người theo thuyết nam nữ bình quyền. | Người bênh vực bình quyền cho phụ nữ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của feminist
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pantheist feudalist >>