Ý nghĩa của từ feeling blue là gì:
feeling blue nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ feeling blue Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa feeling blue mình

1

3   1

feeling blue


Cảm thấy buồn, mệt mỏi, khó chịu. Đồng nghĩa với từ feeling sad, feeling unhappy. Ví dụ; He is feeling blue because his girl friend left him alone.
Anh ấy cảm thấy buồn vì bạn gái của anh ấy bỏ anh ấy một mình cô đơn.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của feeling blue
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< flash mob đường kính dn >>