Ý nghĩa của từ en là gì:
en nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ en. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa en mình

1

2   0

en


1. Là một âm vần phổ biến trong tiếng Việt, thường được kết hợp với các phụ âm đầu để tạo từ.
Ví dụ: ben, hen, men, sen, len, đen....
2. Là giới từ trong tiếng Pháp, nghĩa là " trong" .
Caominhhv - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

0   0

en


European Standard
Nguồn: clbthuyentruong.com

Thêm ý nghĩa của en
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hypervisor liêu trai >>