Ý nghĩa của từ con tó là gì:
con tó nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ con tó. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa con tó mình

1

12   7

con tó


gọi lái của "con chó", thường là gọi yêu hoặc nói để nghe cho đỡ tục tĩu
Nguồn: tudienlong.com

2

7   2

con tó


Con tó nghĩa là gọi con bạn thân hoặc người minh yêu là con chó
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 4 năm 2020

3

4   4

con tó


Còn tó còn gọi theo kiểu yêu thương. Cưng chiều. Của đôi trai gái. Hoặc của đôi bạn thân.
Minh cảnh - Ngày 07 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của con tó
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chốt hạ cạ cứng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa