Ý nghĩa của từ chu nghia aq là gì:
chu nghia aq nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chu nghia aq Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chu nghia aq mình

1

3   1

chu nghia aq


Đây là từ chỉ tính tình của một người nào đó rất bảo thủ, luôn cho mình là đúng. Ví dụ: anh này theo chủ nghĩa AQ.
Cụm từ này bắt nguồn từ nhân vật AQ trong tác phẩm AQ chính chuyện của nhà văn Lỗ Tấn của Trung Quốc
Caominhhv - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của chu nghia aq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tinh ban cpa >>