Ý nghĩa của từ chủ nghĩa aq là gì là gì:
chủ nghĩa aq là gì nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ chủ nghĩa aq là gì. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chủ nghĩa aq là gì mình

1

5 Thumbs up   3 Thumbs down

chủ nghĩa aq là gì


AQ đầu tiên là tên một nhân vật văn học nổi tiếng của nhà văn Lỗ Tấn người Trung Quốc. AQ ở đây để nói về chủ nghĩa "Tự sướng" giống với nhân vật AQ. Dốt nát hèn kém, khi bị đánh thì không dám phản kháng mà chỉ dám nghĩ trong đầu: "Tao là bố đẻ mày đây. Mày đánh tao tức là mày đánh bố mày!".
thanhthu - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

chủ nghĩa aq là gì


bắt nguồn từ truyện vừa nổi tiếng của đại văn hào Trung Quốc Lỗ Tấn.

nhân vật chính của truyện là AQ, một nông dân ít học và không có nghề nghiệp ổn định. anh này sợ hãi khi gặp kẻ mạnh hơn nhưng lại hay to tiếng, bắt nạt người yếu hơn mình. AQ nổi tiếng với phương pháp "thắng lợi tinh thần", khi bị người khác chửi, anh ta tự nhủ "nó chửi mình như nó chửi bố nó" và nghĩ là mình thắng lợi. mặc dù hay bị áp bức nhưng anh ta vẫn tự bảo rằng mình có tinh thần cao cả hơn những người áp bức kia

chủ nghĩa AQ chỉ tập hợp những tính cách trên của AQ. người nào có những tính cách đó là người theo chủ nghĩa AQ
hansnam - 00:00:00 UTC 28 tháng 7, 2013

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

chủ nghĩa aq là gì


AQ là nhân vật chính trong AQ Chính Truyện của Lỗ Tấn, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. AQ mang một tính cách an phận, luôn bằng lòng với những gì mình có, luôn tự thưởng cho mình “phép thắng lợi tinh thần”, dù có bất kỳ điều tồi tệ nào xẩy ra. Nói đến chủ nghĩa AQ là nói đến chủ nghĩa hiện thực, an phận hay còn gọi là chủ nghĩa tự sướng.
nghiemmailan - 00:00:00 UTC 28 tháng 7, 2013

<< bb bff >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa