Ý nghĩa của từ công hay thụ là gì:
công hay thụ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ công hay thụ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa công hay thụ mình

1

5   0

công hay thụ


công và thụ trong đời sống hay ngôn từ kiểu như ắ là mình nằm trên hay nằm dưới, công là tấn công, thụ là thụ phấn, kiểu như nam thụ phấn cho nữ và nữ thụ phấn ngược lại, dễ hiểu thì đây là quan hệ giường chiếu thôi.
bian - Ngày 10 tháng 5 năm 2021

2

3   0

công hay thụ


Công? Thụ? Đơn giản lắm, rửa tai mà đọc cái này cho trôi đầu nhé mấy ae. mấy người hổng biết gì hen ~~~~
Công là công, thụ là thụ, nam thụ cho nữ, nữ thụ cho nam, quá trình thụ phấn diễn ra rất nhanh, tóm lại là quan hệ giường chiếu nhé!
nga - Ngày 10 tháng 5 năm 2021

3

3   2

công hay thụ


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Hanika - Ngày 27 tháng 1 năm 2021   NSFW / 18+

4

1   7

công hay thụ


Tiếng lóng, thuật ngữ trong giới LGBT

Công có nghĩa là top, người đóng vai trò người chồng, người "nằm trên trong một mối quan hệ đồng tính

Thụ có nghĩa là Bottom, người đóng vai trò người chồng, người "nằm dưới trong một mối quan hệ đồng tính.

Công thường là những người có ngoại hình mạnh mẽ, cử chỉ dứt khoát hơn, trong khi Thụ có phần yểu điệu, nữ tính và tính cách có phần thiếu quyết đoán. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ.
phung - Ngày 04 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của công hay thụ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Colo Nhue Dị Giới >>