Ý nghĩa của từ cò quay là gì:
cò quay nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ cò quay. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cò quay mình

1

13   2

cò quay


1. cứ nhùng nhằng, mập mờ, cố kéo dài thời gian, cố bới móc thêm chuyện, không chịu đi thẳng vào vấn đề, không giải quyết ngay, làm người khác mất thời gian, tiền bạc công, sức. 2. làm đủ mọi cách để lấy thêm tiền, ví dụ như tiền trả cho dịch vụ gì đấy, xin tiề [..]
Nguồn: tudienlong.com

2

4   3

cò quay


lối chơi cờ bạc dùng một cái mỏ (tựa như mỏ cò) quay trên một bảng số, khi dừng lại chỉ số nào thì số ấy được.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của cò quay
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cắm tăm cái ba vạn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa