Ý nghĩa của từ brother in law là gì:
brother in law nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ brother in law Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa brother in law mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brother in law


Anh/Em rể. Cụm từ in law được dùng để chỉ những quan hệ họ hàng được thiết lập nhờ cuộc hôn nhân của một cặp đôi. Bố me anh chị em bên chồng, bên vợ đều được thêm cụm từ in law để phân biệt với ruột thịt.
thanhthu - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013
<< breaking news azzurri >>