Ý nghĩa của từ briste là gì:
briste nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ briste Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa briste mình

1

0   0

briste


Nứt nẻ, vỡ, bể. | : ''Isen '''brast'''. | : '' Det '''brast''' for ham. '' — Nó không còn tự chủ, dằn lòng được. | : '' Det får '''briste''' eller bære. '' — Được ă [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của briste
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hématine bro >>