Ý nghĩa của từ bách chiến bách thắng là gì:
bách chiến bách thắng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bách chiến bách thắng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bách chiến bách thắng mình

1

1   3

bách chiến bách thắng


Luôn luôn chiến thắng, luôn luôn thành công.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   6

bách chiến bách thắng


Bách là trăm
có nghĩa là trăm trận trăm thắng
Ý ở đây là luôn luôn chiến thắng và thành công.
__ - Ngày 07 tháng 3 năm 2022

Thêm ý nghĩa của bách chiến bách thắng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bất hoặc precipitevolissimevolmente >>