Ý nghĩa của từ bách chiến bách thắng là gì:
bách chiến bách thắng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bách chiến bách thắng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bách chiến bách thắng mình

1

1 Thumbs up   3 Thumbs down

bách chiến bách thắng


Luôn luôn chiến thắng, luôn luôn thành công.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4 Thumbs up   6 Thumbs down

bách chiến bách thắng


Bách là trăm
có nghĩa là trăm trận trăm thắng
Ý ở đây là luôn luôn chiến thắng và thành công.
__ - 00:00:00 UTC 7 tháng 3, 2022
<< bất hoặc precipitevolissimevolmente >>