Ý nghĩa của từ anonymous remailer là gì:
anonymous remailer nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ anonymous remailer Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anonymous remailer mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anonymous remailer


Là một dịch vụ gửi dùm lại các e-mail mà không để lộ ra chủ nhân email là ai. Vì dịch vụ gửi lại, biết được địa chỉ, nội dung, đích đến của tin nhắn, dịch vụ này chỉ nên được dùng như một phần của chu [..]
Nguồn: za-kaddafi.org
<< Control structure badware >>