Ý nghĩa của từ anh minh là gì:
anh minh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ anh minh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anh minh mình

1

20   4

anh minh


(Từ cũ) (người lãnh đạo) tài giỏi và sáng suốt vị vua anh minh
Nguồn: tratu.soha.vn

2

13   1

anh minh


Anh minh có nghĩa là tài đức vẹn toàn
Jffhhcdyjvc - Ngày 25 tháng 2 năm 2017

3

14   5

anh minh


là từ diễn tả một vị vua đúng đắn, được lòng dân, trị vì tốt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

10   3

anh minh


anh minh là sáng suốt , có tầm nhìn xa trông rộng , lo lắng cho dân , cho nước.
vo duyen - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

5

2   7

anh minh


Khánh Băng (1935 - 2005) là một nhạc sĩ Việt Nam, tác giả của hai bài hát nổi tiếng Sầu đông và Vọng ngày xanh. Nhạc sĩ Khánh Băng tên thật là Phạm Văn Minh, s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của anh minh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< an khang thịnh vượng vạn sự như ý >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa