Ý nghĩa của từ Vincent là gì:
Vincent nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Vincent. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vincent mình

1

57 Thumbs up   7 Thumbs down

Vincent


Vincent là tên nước ngoài có nguồn gốc từ Latin, dùng cho con trai. Tên này có ý nghĩa là người đi chinh phục, đi càn quét, xâm chiếm. Là biểu tượng của sự chiến thắng, vinh quang.
lucyta - 00:00:00 UTC 8 tháng 8, 2013

2

11 Thumbs up   14 Thumbs down

Vincent


Chỉ sự Văn Minh , sự Đẹp Trai rạn ngời không tả được :> Như Crush Của mình vậy đó
Nph_m17 - 00:00:00 UTC 17 tháng 2, 2020
<< Thien Minh Hằng >>