Ý nghĩa của từ Vincent là gì:
Vincent nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Vincent. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vincent mình

1

53   7

Vincent


Vincent là tên nước ngoài có nguồn gốc từ Latin, dùng cho con trai. Tên này có ý nghĩa là người đi chinh phục, đi càn quét, xâm chiếm. Là biểu tượng của sự chiến thắng, vinh quang.
lucyta - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

2

5   10

Vincent


Chỉ sự Văn Minh , sự Đẹp Trai rạn ngời không tả được :> Như Crush Của mình vậy đó
Nph_m17 - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Vincent
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thien Minh Hằng >>