Ý nghĩa của từ Vi chất là gì:
Vi chất nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vi chất Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vi chất mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vi chất


chất chỉ cần một lượng rất nhỏ, nhưng có tác dụng lớn đến sự phát triển của cơ thể bị bướu cổ do thiếu vi chất
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Vi ba,Vi sóng Vi cảnh >>