Ý nghĩa của từ Vịt trời là gì:
Vịt trời nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Vịt trời. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vịt trời mình

1

1   0

Vịt trời


cách gọi con gái với ý xem thường sau này lấy chồng bố mẹ sẽ không nhờ được gì cả
linh - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

2

0   0

Vịt trời


vịt sống hoang, bay giỏi, mùa rét di cư về các vùng nhiệt đới.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

Vịt trời


Vịt đầu đỏ (danh pháp hai phần: Aythya ferina) là một loài chim trong họ Vịt. Vịt đầu đỏ là loài có phạm vi phân bố rộng rãi nhất trong chi Aythya. Vịt đầu [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Vịt trời
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vịt cỏ Vịt xiêm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa