Ý nghĩa của từ Văn chỉ là gì:
Văn chỉ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Văn chỉ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Văn chỉ mình

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

Văn chỉ


nền và bệ xây để thờ Khổng Tử ở các làng xã thời trước.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Văn chỉ


Ở thôn (làng) tôi văn chỉ đã bị phá từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Ngày ấy tôi còn nhỏ. Tôi nhớ văn chỉ làng tôi là một ngôi nhà ngói nhỏ 3 gian.
Tran Vinh - 00:00:00 UTC 15 tháng 2, 2022

<< Văn bản học Văn công >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa