Ý nghĩa của từ Vô phúc là gì:
Vô phúc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Vô phúc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô phúc mình

1

0   0

Vô phúc


dù có rất nhiều tiến nhưng ông ta không thấy hạnh phúc
có phải hông ta
mai mít - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

2

0   2

Vô phúc


Không tử tế và không được hưởng đức của đời trước để lại
Nguyễn Mai - Ngày 12 tháng 12 năm 2017

3

0   2

Vô phúc


không được hưởng phúc đức tổ tiên đế lại
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 5 năm 2018

4

1   4

Vô phúc


không có hoặc không được hưởng phúc đức của ông cha để lại (nên thường không tử tế hoặc không được may mắn), theo qu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   4

Vô phúc


không có hoặc không được hưởng phúc đức của ông cha để lại (nên thường không tử tế hoặc không được may mắn), theo qu ..
458585 - Ngày 16 tháng 12 năm 2013

6

0   4

Vô phúc


anaya (nam), ariṭṭha (tính từ), alakkhika (tính từ), avamaṅgala (trung) (tính từ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của Vô phúc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vô nhân đạo Vô phước,Vô phúc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa