Ý nghĩa của từ Vô dụng là gì:
Vô dụng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Vô dụng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô dụng mình

1

16   4

Vô dụng


không dùng được vào việc gì cả kẻ vô dụng đồ vô dụng Đồng nghĩa: vô bổ, vô ích, vô tích sự Trái n [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

12   8

Vô dụng


nirattha, thaka (tính từ)
Nguồn: phathoc.net

3

6   2

Vô dụng


Không giải quyết được hoặc không làm được
Okmen - Ngày 14 tháng 1 năm 2018

4

8   6

Vô dụng


vô dụng là không dùng vào việc gì được , không có tác dụng đối với cuộc sống
an - Ngày 11 tháng 4 năm 2016

5

1   1

Vô dụng


Cả ngày trả làm việt gì . Ko thèm làm và ko giải quyết dc
Rồng - Ngày 13 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Vô dụng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vô cớ Vô giá trị >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa