Ý nghĩa của từ Thu Bồn là gì:
Thu Bồn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Thu Bồn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thu Bồn mình

1

0   0

Thu Bồn


Nhà thơ Thu Bồn, tên thật là Hà Đức Trọng (sinh ngày 1 tháng 12 năm 1935 tại Quảng Nam, mất ngày 17 tháng 6 năm 2003), là một nhà thơ, nhà văn Việt nam
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Thu Bồn


Thu: Là mùa Thu Trong năm.
Bồn: Được hiểu theo nghĩa là thứ để chứa đựng nước.
Thu Bồn cũng có thể hiểu theo nghĩa là dòng sông đầy nước vào mùa thu.
John Kati - Ngày 04 tháng 1 năm 2016

3

0   0

Thu Bồn


Thu Bồn cach nói trại từ chữ thâu và chữ bồi . Con sông bên lỡ bên bồi. lỡ là thâu là thu. bồi là bồn
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của Thu Bồn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thành phố Thái Nguyên Bao Thanh Thiên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa