Ý nghĩa của từ Thể Công là gì:
Thể Công nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thể Công. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thể Công mình

1

1   0

Thể Công


Đội bóng đá Thể Công (trước đây có thời gian mang tên Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Quân đội) là một câu lạc bộ bóng đá cũ của Việt Nam. Đây cũng là [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   2

Thể Công


Đây là 2 từ đẳng lập Hán Việt, nói về rèn luyện thân thể, sức khỏe:
- Thể 體 : Thường thấy trong các từ như: thể lực, thể dục, thể thao, thể trạng...
- Công 功 : Thường thấy trong các từ như: nội công, công lực...
Thiết Dương - Ngày 31 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Thể Công
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tōkijin Piedade >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa