Ý nghĩa của từ Thẳng nam là gì:
Thẳng nam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Thẳng nam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thẳng nam mình

1

29 Thumbs up   3 Thumbs down

Thẳng nam


có nghĩa à chải trai ko quá nhạy cảm với cảm xúc của con gái hường dễ làm bạn gái giận mà ko biết
msc134 - 00:00:00 UTC 8 tháng 1, 2021

2

6 Thumbs up   6 Thumbs down

Thẳng nam


Đàn ông "miễn nhiễm" với đàn ông, hay nói cách khác là đàn ông không có xu hướng đồng tính.
hủ bậy - 00:00:00 UTC 10 tháng 9, 2020

3

4 Thumbs up   21 Thumbs down

Thẳng nam


 đàn ông có xu hướng dị tính luyến ái
Nguồn: beedance07.com

<< Thần mã Thanh xuyên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa