Ý nghĩa của từ Tổ quốc là gì:
Tổ quốc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Tổ quốc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tổ quốc mình

1

48 Thumbs up   18 Thumbs down

Tổ quốc


đất nước, được bao đời trước xây dựng và để lại, trong quan hệ với những người dân có tình cảm gắn bó với nó bảo vệ tổ quốc lá cờ tổ quốc Đồng ngh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

30 Thumbs up   19 Thumbs down

Tổ quốc


d. Đất nước, được bao đời trước xây dựng và để lại, trong quan hệ với những người dân có tình cảm gắn bó với nó. Xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Nguồn: vdict.com

3

28 Thumbs up   17 Thumbs down

Tổ quốc


Quốc gia là một khái niệm địa lý và chính trị, trừu tượng về tinh thần, tình cảm và pháp lý, để chỉ về một lãnh thổ có chủ quyền, một chính quyền và những con người của các dân tộc có trên lãnh thổ đó [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

19 Thumbs up   10 Thumbs down

Tổ quốc


tổ quốc là đất nước được ông cha xây dựng từ thời xưa và được bảo vệ cho đến bây giờ.
kim thuy - 00:00:00 UTC 11 tháng 5, 2017

5

28 Thumbs up   22 Thumbs down

Tổ quốc


Đất nước, được bao đời trước xây dựng và để lại, trong quan hệ với những người dân có tình cảm gắn bó với nó. | : ''Xây dựng và bảo vệ '''Tổ quốc'''.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

12 Thumbs up   7 Thumbs down

Tổ quốc


Tổ quốc :
-''tổ ' : là tổ tiên , nguồn gốc con người
- ' quốc' :là quốc gia , có ranh giới địa lý .có chủ quyền
hao - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

7

17 Thumbs up   16 Thumbs down

Tổ quốc


d. Đất nước, được bao đời trước xây dựng và để lại, trong quan hệ với những người dân có tình cảm gắn bó với nó. Xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

3 Thumbs up   8 Thumbs down

Tổ quốc


Đat nước dc bao doi trước xay dung va
de lai , trong quan he voi nhung Ng dan co tinh cam gan bo voi no . Xay dung va bao ve no
Bùi thi Diêu linh - 00:00:00 UTC 21 tháng 12, 2016

<< ravitaillement ravitailleur >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa