Ý nghĩa của từ Tương thích là gì:
Tương thích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tương thích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tương thích mình

1

6   0

Tương thích


phù hợp, thích hợp, tương ứng với nhau độ tương thích giữa linh kiện và máy phần mềm tương thích Đồng nghĩa: tương hợp
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4   3

Tương thích


I don't know , thật sự từ này chả ai bik hihi nó khó mà. Ai biết được dịch google còn không ra
Ko biết - Ngày 31 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Tương thích
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tương liên Tương tác >>