Ý nghĩa của từ TƯƠNG BÀO là gì:
TƯƠNG BÀO nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ TƯƠNG BÀO Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa TƯƠNG BÀO mình

1

3   2

TƯƠNG BÀO


tế bào có nguồn gốc từ các nguyên bào bạch huyết trong mô bạch huyết. Có chất tế bào sáng, nhân lớn và sinh sản ra các kháng thể quan trọng để chống bệnh (x. Kháng thể; Bạch huyết bào).
Nguồn: daitudien.net

Thêm ý nghĩa của TƯƠNG BÀO
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< TƯỢNG TẦNG MẠCH TỰ TIÊU >>