Ý nghĩa của từ Pharming là gì:
Pharming nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Pharming Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Pharming mình

1

2   0

Pharming


Giống như phishing, pharming cũng hoạt động theo hình thức xã hội, dụ dỗ để lấy thông tin nhạy cảm từ phía nạn nhân. Nhưng trong khi các phisher giả trang là tổ chức hợp pháp thì các pharmer chiếm quyền điều khiển tên miền để định hướng lại lưu lượng tới nơi khác. Bằn [..]
Nguồn: forum.bkav.com.vn

Thêm ý nghĩa của Pharming
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Man-in-the-middle attack Tracking cookies >>