Ý nghĩa của từ Phế tích là gì:
Phế tích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Phế tích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phế tích mình

1

4   0

Phế tích


di tích bị bỏ hoang, đã đổ nát, hư hỏng do không được bảo quản, chăm sóc ngôi chùa cổ giờ chỉ còn là một phế [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Phế tích


Phế tích có nghĩa là một di tích bị bỏ hoang, đã đổ nát do không có người chăm sóc, bảo quản Ly Cung nhà Hồ giờ chỉ còn là một phế tích đổ nát.
Nguyễn Tuyết Lan - Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Phế tích
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phều Phế bào >>